ANTE PORTAM INFERAM......

Prosinec 2008

Asepse, antisepse,desinfekce, sterilizace

11. prosince 2008 v 16:30 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  OSE - ZIS - chirurgie

Asepse, antisepse,desinfekce, sterilizace

Asepse
- je to nepřítomnost choroboplodných zárodků (virů, bakterií, kvasinek, spor, hub)
Antisepse
- jde o soubor opatření a postupů
- cílem je zneškodnění původců nákaz na povrchu těla, sliznic a ve tkáních lidského těla
- způsob, který vede k antisepsi se nazývá dezinfekce
- antisepse je zajištěna pomocí aplikace antiseptik na povrch těla nebo do tělních dutin, do rány
Desinfekce
- znamená niĿení původců infekce (všech choroboplodných zárodků) fyzikálním a chemickými prostředky

chemické dezinfekĿní prostředky
Persteril
- je 40 % kyselina peroctová
- úĿinek - bakteriální (niĿí mikroby)
- fungicidní (hubení plísní)
- viricidní (niĿí virové infekce)
- ředěný - 0,5 % desinfekce místností a podlah
- 1‰ na mytí rukou

Ajatin - vhodný na desinfekci kůže
Jodisol
- je 3% roztok jodoforinu v alkoholu -> desinfekce kůže
- 2% je vhodný k desinfekci a omytí gumových předmětů, skleněných nádob, ošetřovatelských pomůcek, Ŀástí dýchacího přístroje
Dodosept
- alkoholový roztok pro desinfekci operaĿního pole
- neobsahuje jód
- je baktericidní, viricidní a fungicidní
Septonex tinktura, spray - dezinfekce kůže


Chloramin B

- obsahuje chlór
- 2% je užíván k mytí a desinfekci podlah, gumových nástrojů, ošetřovatelských pomůcek, Ŀástí dýchacího přístroje, infikovaných nástrojů
Sekusept forte
- obsahuje formaldehyd
- 1,5 % až 5% je vhodný k desinfekci a nakládání nástrojů


Lyzol
- je urĿen pro hrubou desinfekci podlah
Betadyne - desinfekce dutiny břišní
Sterilizace
- soubor opatření, kterými niĿíme nebo z prostředí odstraňujeme všechny mikroorganismy vĿetně spor a virů
- před vlastní sterilizací musíme předměty mechanicky oĿistit (např. kartáĿem) v teplé vodě, jehly musíme propláchnout, z nástrojů odstraníme zbytky krve a další zaschlé sekrety

prostředky fyzikální sterilizace
sterilizace varem pod tlakem

- doba varu je 20 - 30 min
- teplota 135°C a tlak 0,3 Mpa
- kovové nástroje, sklo a šicí materiál
sterilizace horkou párou
- v autoklávech (kovové kotle s dvojitým pláštěm)
- vodní pára má teplotu 125 - 140°C a tlaku 0,07 - 0,25 Mpa
- sterilizuje se prádlo, obvazový materiál, nástroje - Lukasterik
- doba je 20 min
- buben nebo kazetu oznaĿíme datem sterilizace


sterilizace horkým vzduchem
- teplota 140 - 220°C
- sklo, porcelán, zásypy, oleje, některé kovové nástroje
- provádí se v kovových krabicích nebo v tenkostěnných skleněných dózách
- doba je závislá na teplotě (180 - 200°C trvá 20 min)
- vysokovakuované infraĿervené sterilizátory (280°C = 7 min)
sterilizace zářením
- sterilizace gama paprsky nebo urychlenými elektrony
- umožňuje sterilizaci termolabilních předmětů (jehly, stříkaĿky)
prostředky chemické sterilizace
- je založena na sterilizujícím účinku chemických látek při teplotě 20 - 100°C
- je urĿena pro předměty, které nelze sterilizovat při vyšší teplotě (guma, plasty)
- postup - předmět mechanicky oĿistit
- dáme ho do desinfekčního roztoku připraveného podle daných parametrů
- z předmětu odstraníme po ukonĿení sterilizace zbytky působícího roztoku nebo plynu (většinou odvětráním)


Etylénoxid
- je lehce prchavá kapalina, páry jsou silně hořlavé až explozivní
- dráždí dýchací cesty a spojivky
- vhodný pro nástroje, textilie, katetry, optické přístroje, šicí materiál


Formaldehyd
- je plyn s baktericidními a viricidními úĿinky
- působí povrchově
- uvolňuje se vypařováním z roztoku nebo

RTG vyšetření v interně

9. prosince 2008 v 14:27 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

RTG vyšetření v interně


Antimikrobiální léky - antibiotika a chemoterapeutika

9. prosince 2008 v 14:26 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Antimikrobiální léky - antibiotika a chemoterapeutika


Endoskopické vyšetřovací metody

9. prosince 2008 v 14:25 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Endoskopické vyšetřovací metody


Kardiotonika, ACE inhibitory, beta - blokátory

9. prosince 2008 v 14:25 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Kardiotonika, ACE inhibitory, beta - blokátory


Kašel a expektorace, sputum

9. prosince 2008 v 14:24 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Kašel a expektorace, sputum


Potrava a význam jejích složek, dietoterapie

9. prosince 2008 v 14:23 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Potrava a význam jejích složek, dietoterapie


Kožní příznaky v interně

9. prosince 2008 v 14:22 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Kožní příznaky v interně


Diuretika a hypotenziva

9. prosince 2008 v 14:21 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Diuretika a hypotenziva


Žloutenka - ikterus

9. prosince 2008 v 14:20 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Žloutenka - ikterus


Léky a lékové skupiny

9. prosince 2008 v 14:19 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Léky a lékové skupiny
NázevSkupinaIndikaceNežádoucí účinky
Acidum folikumvitamínpři nedostatku kyseliny listové, anemiebez
AdebitantidiabetikumDMhypoglikemie, zažívací potíže, alergie
Adrenalinsympatikomimetikumkrizových stavechtachykardie, hypertenze, stres
AgapurinvasodilatancICHSporuchy prokrvení, červený obličej, nauzea
Aldometantihypertenzivumhypertenz. nemochypotenze, únava, bradykardie
Ampicilinantibiotikuminfekcealergické kožní projevy, nauzea
Anacidantacidumvředová choroba, porucha zažíváníbez
Anavenolvenofarmakumvarixyojediněle alergie, únava, nauzea
Anopyrinanalgetikum, antirevmatikumhorečnatá onem., bolestiokultní krvácení, alergie, nauzea
Ataralginanalgetikumbolestivé stavysucho v ústech, alergie, nauzea
Bellasponsedativumneurozyojediněle svědění, kopřivka
Betalocantiaritmikum, antihypertenzivumarytmie, hypertenz. nem.hypotenze, závratě, nauzea, bradykardie
Biseptol, Oriprimchemoterapeutikumzánětlivá onem.zažívací obtíže, alergie
Carbimazolantityreoidalestrumakožní alergie, leková horečka, nauzea
CardilankardiotonikumICHS, srdeční nedostatečnostojediň. nauzea
Cerucal, Torecan, Deganantiemetikum, parasympatomimetikumporuchy peristaltikyfunkčníko typu, nauzea, zvraceníojed. křeče, zvracení
Cilkanolvenofarmakumvarixybez
Cordafen, Cordipin, Corinfar, Nifesanvasodilatanchypertenz. menoc, koronární insuf., angina pectoris, po IMzávratě, nauzea
Cordafen, Nifesan…vasodilatanchypert. nem., AP, koronární insuf. po IMhypotenze, závratě, nauzea
Cordipin, Corinfar, Nifesan, Cordafenvasodilatanchypertenz. menoc, koronární insuf., angina pectoris, po IMzávratě, nauzea
Corinfar, Nifesan, Cordafen, Cordipinvasodilatanchypertenz. menoc, koronární insuf., angina pectoris, po IMzávratě, nauzea
Daniumvenofarmakumvarixyojed. alergie, zažívací obtíže
DaonilantidiabetikumDMhypoglikemie, zažívací obtíže
Degan, Cerucal, Torecan,antiemetikum, parasympatomimetikumporuchy peristaltikyfunkčníko typu, nauzea, zvraceníojed. křeče, zvracení
Deoxymycoinantibiotikumzánětlivá onem.alergie, nauzea
Dexamethazonhormon glukokortikoidrevmatické onem., potlačení imunitní reakcedeprese, zažívací obtíže
Diacordinvazodilatans, antihypertenzivum, kardioprotektivumhypert. nem, angina pectorishypotenze, bradykardie, únava
Digoxinkardiotonikumkardiální insuf.bradykardie, tachykardie, arytmie, dezorientace, barevné vidění
Dilurandiuretikumotoky, glaukom, respir. insuf.bez
DirastanantidiabetikumDMhypoglik., suchost v ústech, žízeň
Dithiadenantihistaminikumalergiecelkový útlum
Emu - Vantibiotikumzánětlivá onem.alergie, zažívací obtíže
Enapantihypertenzivumhypert. nem.hypotenze, bradykardie, únava
Enerbol
stavy úzkostibez
Enzynormdigestivumzažívací obtížebez
Febicholcholeretikumjaterní onem.ojed. nauzea, pálení žáhy
Feronanantianemikumanemiezažívací obtíže
Ferosemid, Furosemide, Furondiuretikumotoky, koronární insufic.dehydratace, nauzea, průjem, poruchy sluchu
Flavobionhepatoprotektivumcirhoza, virová onem. jaterojed. zažívací obtíže
Fluocalcicsloučenina F + Caosteoparozazažívací obtíže, bolest v místě zranění
Furantoinchemoterapeutikumzánět. onemzažívací obtíže
Furon, Ferosemid, Furosemidediuretikumotoky, koronární insufic.dehydratace, nauzea, průjem, poruchy sluchu
Furosemide, Furon, Ferosemiddiuretikumotoky, koronární insufic.dehydratace, nauzea, průjem, poruchy sluchu
Gastrogelantacidumvředové onem., zažívací obtížebez
Geratam, Kalcikor, Oikamid, Piracetamnootropní látka, psychofarmakummozková hypoxiebez
Chinidinantipyretikumhorečnaté stavyalergie
Ibuprofenanalgetikum, antipyretikumzánětlivá onem. kloubů a páteřezažívací obtíže
Iso - Mackkoronární vasodilatancium s prodlouženým účinkemICHS, angina pectorisbradykardie, tachykardie, červený obličej, palpitace, nauzea
Isoptinantiaritmikum, hypotenzivumakutní koronární insuf.hypotenze, bradykardie, nauzea
Kalcikor, Oikamid, Piracetam, Geratamnootropní látka, psychofarmakummozková hypoxiebez
Kalcikor, Pyramen, Oikamidpsychofarmakummozkové hypoxiebez
Kalium chloratumkaliový přípravekhypokalemie, součást diuretické léčbyhyperkalemjie, zažívací obtíže, svalová slabost
L - Thyroxinhormon šťítné žlázyhypothyreozatřes nespavost, neklid
ManinilantidiabetikumDMhypoglik., zažívací obtíže, alergie
MaycorvasodilatancICHS, AP, Kardiální insuf.hypotenze, nauzea
Medrinantiemetikumzávratě, zvracenícelkový útlum, socho v ústech, hypotenze
MiluritantiuratikumDna, při zvýšené tvorbě kys. močovéalergie, průjem
MinidiabantidiabetikumDMzažívací obtíže
Modureticdiuretikum, antihypertenzivumhypert.nem., otoky, ascitesnauzea zvracení průjem
Mylerancytostatikummaligní onem.nauzea, zvracení, průjem
Nifesan, Cordafen, Cordipin, Corinfarvasodilatanchypertenz. menoc, koronární insuf., angina pectoris, po IMzávratě, nauzea
Nifesan, Cordafen...vasodilatanchypert. nem., AP, koronární insuf. po IMhypotenze, závratě, nauzea
Nitro - Mackvasodilatanc s prodlouženým účinkemICHS, AP,bradykardie, tachykardie, rudý obličej, bušení
Nitroglycerinvasodilatanczáchvaty APbušení, tachykardie, bolesti hlavy, ojed. závislost
NO - spaspasmolytikumkolikovité stavybez
Oikamid, Kalcikor, Pyramenpsychofarmakummozkové hypoxiebez
Oikamid, Piracetam, Geratam, Kalcikornootropní látka, psychofarmakummozková hypoxiebez
Oriprim, Biseptolchemoterapeutikumzánětlivá onem.zažívací obtíže, alergie
Oxazepamanxiolytikumstavy úzkostispavast
Oxyphylinvasodilatancporuchy prokrvení mozkunauzea, zvracení
Pancreolandigestivumonem. pancreatu, usnadňuje tráveníbez
Paralenantipyretikum, analgetikumhorečnaté bolestivé stavybez
Pelentanantikoagulanctromembolické onemhemoragie, tk.
Piracetam, Geratam, Kalcikor, Oikamidnootropní látka, psychofarmakummozková hypoxiebez
Procainlokálni anestetikumbolestivé stavyalergie, hapotenze, neklid
Prothiadenthymoleptikum, anxiolytikumdepreseúnava, spavost
Prothrazioanxiolytikum, thymoleptikumdepreseúnava
Pyramen, Oikamid, Kalcikorpsychofarmakummozkové hypoxiebez
Pyridoxinvitamín B6přispívá k normální funkci CNSbez
Rohypnolhypnotikumporuchy spánkuúnava
Rovamycineantibiotikumzánětlivá onem.alergie
Sadantoinantiepileptikumepilepsieporuchy chůze, třes
StugeronvasodilatancAS mozkuospalost, zažívací obtíže
Syntophylinbronchodilatancstimuluje dýchánínauzea
Syntostigminparasimpatomimetikumpodpora peristaltikykřeče, zvracení
Thyreyoidinhormon šťítné žlázyhypothyreozaneklid, třes, nespavost
Tisercinpsychofarmakum, neuroleptikumpsychózy, škytavka, zvraceníospalost, suchost v ústech
Torecan, Cerucal, Deganantiemetikum, parasympatomimetikumporuchy peristaltikyfunkčníko typu, nauzea, zvraceníojed. křeče, zvracení
Triancinolonhormon kortikoidrevmatická onem, astma, alergie, zhoubná onem, ak. ulcerózynespavost, deprese
Trimepranolsympatikolytikum, antiaritmikum, antihypertenzivum
bradykardie, hypotenze, únava, nauzea
Ubretidparasympatomimetikumobnova peristaltikykolika, průjem
Ulcosanantiulcerotikumpeptický vřednauzea
Vasocardinkardioselektivní betalytikumsnížení syst. TKúnava, slabost, deprese
Veralanalgetikum, antiflogistikumrevmatická onem.nauzea
Verospirondiuretikumotoky, cirhoza jaterospalost, alergie, zažívací obtíže
Xanidilvasodilatanczvyšuje krevní průtok v kapiláráchbolesti hlyvy začervenání obličeje, nauzea
Xantedrylbronchodilatanc, antihistaminikumastmanauzea


analgetikum-léky zmírňující bolest
antacidum-látky, které snižují překyselení žaludeční šťávy
antianemikum-léky proti chudokrevnosti
antiaritmikum-léky tlumící tvorbu nefyziologických vzruchů v myokardu
antibiotikum-antibiotika, produkty plísní, zabraňující růstu jiných mikroorganismů
antidiabetikum-léky vyrovnávající hladinu cukru v krvi
antiemetikum-léky proti zvracení
antiepileptikum-prostředky protiléky snižující výskyt epileptických záchvatů (padoucnici)
antiflogistikum-protizánětlivé
antihistaminikum-léky snižující vznik alergických reakcí
antihypertenzivum-léky snižující krevní tlak
antikoagulanc-látky protisrážlivé, zabraňující srážení krve
antipyretikum-látky proti horečce
antirevmatikum-léky proti kloubnímu hostci, revmatismu
antityreoidale-léky tlumící funkci štítné žlázy (při hyperfunkci)
antiulcerotikum-léky snižující riziko vzniku žaludečního vředu
antiuratikum-???
anxiolytikum-léky sloužící na vymizení špatných pocitů, zážitků
bronchodilatanc-léky rozšiřující průdušky uvolněním hladkého svalstva
cytostatikum-léky zastavující růst bněk (nádorových)
digestivum-léky podporující trávení
diuretikum-diuretika jsou léky močopudné, podporující činnost ledvin
hepatoprotektivum-léky podporující funkci jater
hormon
-účinné látky, vylučované buňkami nebo tkáněmi do vnitřního prostředí a usměrňující činnost nebo rozvoh jiných tkání a orgánů
hormon glukokortikoid-???
hormon kortikoid-???
hormon šťítné žlázy-???
hypnotikum-přípravky, vyvolávající stav, podobný přirozenému spánku
hypotenzivum-hypotenziva jsou léky snižující krevní tlak
chemoterapeutikum-chemoterapeutika jsou léky s bakteriostatickým nebo baktericidním účinkem, užívané v chemoterapii
choleretikum-látky, zvyšující vylučování žluči
kaliový přípravek-???
kardioprotektivum-léky podporující srdeční funkci
kardioselektivní betalytikum-léky přímo působící na beta receptory v srdci - snižují jejich účinek
kardiotonikum-kardiotonika jsou léky upravující účinně a trvale činnost srdeční zlepšením napětí (tonus) srdečního svalu
koronární vasodilatancium-léky rozšiřující věnčité tepny
lokální anestetikum-léky způsobující lokální vymizení pocitu bolesti
neuroleptikum-léky na velké zklidnění
nootropní látka-léky zlepšují psychické funkce, prokrvení mozku, zvyšují schopnost koncentrace
parasympatomimetikum-léky posilijící funkci parasympatiku
psychofarmakum-léky působící změnu duševního stavu
sedativum-léky uklidňující
sloučenina F + Ca-???
spasmolytikum-léky uvolňující napětí svalu - protikřečové
sympatikolytikum-léky tlumící funkci sympatiku
sympatikomimetikum-léky posilující funkci sympatiku
thymoleptikum-???
vasodilatanc-léky rozšiřující cévy
venofarmakum-léky působící na cévy
vitamín-ústrojná látka rostlinného původu, nedodává tělu energii, ale usnadňuje chemické proměny v buňkách
vitamín B6-adermin, vitamín bránící vzniku krysí pelagry

Bolest - dolor

9. prosince 2008 v 14:18 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Bolest - dolor


Anamnéza

9. prosince 2008 v 14:17 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Anamnéza


EKG - Elektrokardiografie

9. prosince 2008 v 14:16 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

EKG - Elektrokardiografie


Degenerativní onemocnění kloubů končetin a páteře

9. prosince 2008 v 14:15 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Degenerativní onemocnění kloubů končetin a páteře


Dehydratace

9. prosince 2008 v 14:14 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Dehydratace


Otoky - edém

9. prosince 2008 v 14:14 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Otoky - edém


Vyšetřovací metody u onemocnění jater

9. prosince 2008 v 14:13 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Vyšetřovací metody u onemocnění jater


Závrať - vertigo

9. prosince 2008 v 14:12 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Závrať - vertigo


Hypofunkce nadledvinek akutní a chronická

9. prosince 2008 v 14:11 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Hypofunkce nadledvinek akutní a chronická