ANTE PORTAM INFERAM......

Edukace - ischemická choroba srdeční

7. prosince 2008 v 18:46 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Edukace
Cílem této edukace je poučit pacienta o ischemické chorobě srdeční, o prevenci, diagnostice, rizikových faktorech a léčbě.

Edukační jednotka bude trvat 30min.

Forma edukace: Individuální

Edukant: sestra

Edukace bude prováděna na ambulanci

Metoda edukace: Rozhovor - sestra - pacient


Obsah: 1) co je ischemická choroba srdeční?
2) jak poznáme ischemickou chorobu srdeční? 3)jak poskytnout první pomoc?
4)vyšetření 5)vznik ischemické choroby srdeční 6)příčiny ischemické choroby srdeční 7)rizikové faktory


Ischemická choroba srdeční

Ischemie znamená nedostatečné prokrvení orgánu. Dostatečné prokrvení, tedy odpovídající příjem živin a kyslíku, je nezbytné pro správné fungování každého orgánu v našem těle.
Navzdory poměrně komplikovanému názvu je tato choroba asi většině z Vás dobře známa. Její důsledky pro naše zdraví jsou příliš vážné a výskyt v našem nejbližším okolí příliš častý, než aby ji bylo možné jen tak přehlédnout. Ischemická choroba srdeční je v České republice již několik let prvořadým zdravotním problémem. Je příčinou takřka třetiny úmrtí v našem státě a u stejně početné skupiny kvalitu života významně zhoršuje. O co se tedy jedná?

"Ischemie" znamená nedostatečné prokrvení orgánu. Dostatečné prokrvení, tedy odpovídající příjem živin a kyslíku, je nezbytné pro správné fungování každého orgánu v našem těle. Pokud se tato porucha dotkne natolik důležitého orgánu jakým je srdce, dojde k přímému ohrožení našeho života.

Ischemická choroba srdeční představuje nedostatečné prokrvení části srdečního svalu (ischemii myokardu) v důsledku poruchy věnčitých tepen, které srdeční sval normálně vyživují. Nejčastější příčinou poškození věnčitých tepen je ateroskleróza.

Ateroskleróza je onemocnění poškozující cévy ukládáním tuků do jejich stěny. Nejčastější příčinou těchto změn je zvýšená hladina cholesterolu v důsledku jeho nadbytečné konzumace v potravě. Ve věnčitých tepnách se vytvářejí tzv. aterosklerotické pláty připomínající nánosy bahna a rzi ve starých vodovodních trubkách. Důsledkem tohoto zúžení je pak nedostatečné prokrvení srdečního svalu - ischemie myokardu.

Ke zužování věnčité tepny může docházet postupně a dlouhodobě. Takové zúžení se projeví poprvé až při zvýšené námaze - jedná se o tzv. stabilní anginu pectoris. Pokud je však plát měkký a křehký, tzn. nestabilní, může prasknout a vyvolat tak tvorbu krevní sraženiny, která cévu náhle zúží nebo úplně uzavře. Důsledkem je pak náhlý vznik obtíží - srdeční infarkt.

Neprokrvená část srdečního svalu odumírá a je postupně nahrazena méněcennou vazivovou tkání - jizvou. Srdce ztrácí část své svalové tkáně a tím i síly k další práci. Rozsah následků závisí na druhu postižené srdeční tepny a na jejím průměru. Čím větší tepna, tím je zasažen větší okrsek svalstva srdce a o to pak i závažnější důsledky pro pacienta. Pokud postihne infarkt větší část srdce - udává se rozsah okolo 40 % - srdce není schopno dále pracovat.

Jak ji poznáte?

Příznaky ischemické choroby srdeční závisí jak na rozsahu oblasti, která je věnčitou tepnou vyživována, tak na míře a povaze aterosklerotického postižení tepny. Pokud dochází ke zužování věnčité tepny postupně a dlouhodobě, projeví se choroba poprvé při zvýšené námaze. Rozběhneme se prudce do kopce, naše srdce zatouží po zvýšené dodávce kyslíku, ale zúžená tepna více okysličené krve nepustí.

Srdce začne volat o pomoc. Pocítíme pálivou svíravou bolestí na hrudi a náhlý nedostatek dechu. Bolesti obvykle ustoupí do půl hodiny od zklidnění. Kdo tyto obtíže někdy zažil, většinou má již v podobných situacích připravený sprej nebo tabletku nitroglycerolu, kterou při obtížích aplikuje pod jazyk.

Jak poskytnout první pomoc:

Pokud se u Vás objeví náhlé bolesti na hrudi vyzařující někdy do zad nebo do levé paže, pocit dechové tísně a úzkosti, okamžitě vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc! Při záchraně života i prevenci pozdějších následků rozhodují často vteřiny. Laickou pomocí může být v počáteční fázi podání nitroglycerolu ve formě tablety nebo spreje.

Tableta se podává pod jazyk, nebo se nechá rozkousat. Nitroglycerol vyvolá roztažení věnčitých tepen a tím zlepší prokrvení ohrožené oblasti srdečního svalu. Pokud bolesti neustoupí do dvou až pěti minut nebyl efekt dostatečný a je možné podání zopakovat. Takto je možné pouze překlenout čekání na přivolanou lékařskou pomoc. V žádném případě se nemůžeme spokojit pouze s vlastní pomocí.

Vyšetření:

K lékaři se dostáváte buď pro náhle vzniklé nebo dlouhodobé obtíže. Při léčbě náhlých stavů je snahou lékaře co nejrychleji zprůchodnit postiženou tepnu. Při léčbě dlouhodobých obtíží je přístup komplexnější a zahrnuje i dlouhodobou léčbu aterosklerózy.

Pokud se dostanete k lékaři s obtížemi vyvolávajícími podezřením na ischemickou chorobu srdeční, okamžitě podstoupíte několik základních vyšetření. Je Vám odebrána krev a "natočeno" EKG (elektrokardiogram). Pokud se podezření potvrdí, je zahájena léčba.

Při léčbě srdečním infarktu se stává metodou volby instrumentální zprůchodnění postižené věnčité tepny pomocí tzv. angioplastiky. Výkon se provádí při vědomí pacienta po místním znecitlivění třísla, ze kterého se zavádí končetinovou tepnou do srdce dlouhý tenký drát - tzv. katetr. Zákrok je rychlý, nebolestivý a jeho účinek je okamžitý.

Pomocí zavedeného katetru dokáže lékař prohlédnut větve věnčitých tepen, po jejich nastříknutí kontrastní látkou, pod rentgenovým přístrojem - tzv. koronarografie. Po lokalizaci zúžené nebo uzavřené tepny je možné tepnu pomocí katetru opět zprůchodnit.

Pokud není metoda na daném pracovišti ani v nejbližším okolí dostupná, provádí se pokus o rozpuštění cévního uzávěru pomocí nejrůznějších nitrožilně podávaných léků.

Na rozdíl od dříve propagovaných přísného klidového režimu po čerstvě prodělaném srdečním infarktu, je v dnešní době upřednostňován co nejčasnější návrat pacienta do aktivního života. S postupnou rehabilitací se začíná již druhý nebo třetí den hospitalizace - záleží na rozsahu ischemie a celkovém stavu pacienta.

Pokud přicházíte k lékaři pro dlouhodobé obtíže - občasné bolesti na hrudi při námaze spojené s dušností - probíhá vyšetřování i léčba trochu odlišně. V den návštěvy nemusí být potenciální ischemie srdečního svalu snadno prokazatelná, proto je možné využít několik pomocných vyšetřovacích metod.

Vězte, že nemá lékař v úmyslu prověřovat Vaši připravenost na maratón nebo Tour de France, vyzve-li Vás k běhu na pásovém trenažéru nebo jízdě na rotopedu. Vyšetření se nazývá bicyklová ergometrie a má pod přísným lékařským dohledem přispět k odhalení ischemických změn spojených se zvýšenou námahou.

EKG křivku je možné zaznamenávat po celý den. Takové vyšetření se nazývá monitorování dle Holtera. Lékař Vám přilepí na hrudník klasické EKG elektrody, vybaví Vás malou krabičkou, kterou budete nosit stále u sebe a pošle Vás s celou výstrojí domů. Vyšetření má odhalit situace, kdy dochází k rozvoji ischemie i mimo lékařskou ordinaci nebo nemocniční pokoj.

Pro posouzení kvality tepenného řečiště srdečního svalu je možno doplnit plánovanou koronarografii
Pokud je prokázána proběhlá nebo hrozící ischemie srdečního svalu, je zahájena dlouhodobá léčba. Cílem je předejít rozvoji další ischemie. Boj probíhá na několika úrovních:
zastavení či zpomalení procesu aterogeneze - vhodný zásah do životosprávy (dieta, pohybová aktivita, zákaz kouření), podávání léků (na snížení hladiny cholesterolu, k léčbě cukrovky a zvýšeného krevního tlaku)

zlepšení krevního průtoku ischemickým srdečním svalem - používají se nejrůznější léky působící na stěnu věnčitých tepen (nitráty, betablokátory, atd.)

zamezení uzávěru cévy krevní sraženinou - léky potlačující krevní srážlivost (např. Anopyrin)
mechanická úprava věnčitých tepen - angioplastika (PTCA) a chirurgická revaskularizace (srdeční bypass)

Vznik ischemické choroby srdeční:

Ischemická choroba srdeční může vzniknout i bez toho, abyste na sobě vůbec něco neobvyklého zpozorovali. Jedná se tzv. němou ischemii a je obvykle dobře prokazatelná při klasickém EKG vyšetření. Nebezpečnost této formy ischemické choroby srdeční spočívá hlavně v tom, že dochází k oslabování Vašeho srdce, aniž byste si čehokoliv všimli.

Pokud se tato ischemie zjistí, léčí se stejně jako ostatní formy nemoci.

Komplikací ischemické choroby srdeční může být porucha srdečního rytmu, kterou můžete na sobě pozorovat jako nepříjemné bušení srdce. Arytmie však může být i velmi vážná. Jedná se o tzv. fibrilaci komor, která je příčinou mnoha úmrtí v důsledku zjištěné i dosud neprokázané ischemické choroby srdeční.

Příčiny:

Pokud u Vás byla právě zjištěna ischemická choroba srdeční, jedná se většinou o velmi důležitý životní okamžik. Na jednu stranu je to určité pokárání za dosavadní způsob života, na druhou zase výzva ke změně. Vhodná změna životního stylu má význam prakticky v každém období našeho života. Důkazem je podstatné snížení nemocnosti i úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční ověřené mnoha velkými klinickými studiemi.

Důležité je především zabránit dalšímu rozvoji aterosklerózy. Zasáhnout můžeme jednak změnou diety - omezení příjmu cholesterolu na max. 300 mg/den - to odpovídá přibližně jednomu vaječnému žloutku. Omezení živočišných tuků a jejich náhrada rostlinnými oleji. Důležitá je pravidelná tělesná aktivita, snížení tělesné hmotnosti, trpíme-li nadváhou, a přísný zákaz kouření. Je známo, že přestane-li kuřák kouřit, již po roce se výrazně snižuje pravděpodobnost srdečního infarktu.

Rizikové faktory:

Rizikové faktory je možné rozdělit na ovlivnitelné, tj. ty, do kterých můžeme sami zasáhnout (vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak, kouření, stres, cukrovka, nedostatek pohybu) a neovlivnitelné (věk, pohlaví a rodinná zátěž). Nejzávažnějšími rizikovými faktory je vysoká hladina cholesterolu a vysoký krevní tlak. Důležité je, že při současném výskytu více rizikových faktorů se jejich účinek nesčítá, ale násobí.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama