ANTE PORTAM INFERAM......

Infarkt myokardu

7. prosince 2008 v 18:20 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Infarkt myokardu- akutní infarkt myokardu
- stav po infarktu myokardu


Akutní infarkt myokardu
- akutní forma ischemické choroby srdeční
- onemocnění způsobené ischemickou malácií až nekrózou určitého okrsku srdečního svalu, která vznikla na podkladě aterosklerózy a uzávěrem výživné cévy trombem. Nekróza se hojí jizvou.
- mohou vznikat nástěnné embolie
- postižená stěna se může vyklenout - aneurysma
- komplikací může být ruptura stěny - hemoperikard (tamponáda srdeční)


Rozlišení dle poškození:
1. infarkt transmulární - postihuje celou tloušťku myokardu, zanechává místní poruchu, v oslabené stěně může vzniknout aneurysma.
2. infarkt netransmulární - nekróza nepostihuje celou tloušťku stěny, nezpůsobuje tak výrazné změny.
3. infarkt intramulární - postihují vnitřní část stěny
4. supendokardiální - na části stěny pod endokardem
5. septální - postihuje přepážku


Většina infarktů postihuje levou část srdce a septum. V pravé části je vzácnější.
Klinika - prudká a šokující retrosternální bolest spojena s úzkostí a strachem
- bolest má velkou intenzitu a vyzařuje do prsou, LHK, krku, do zad někdy do břicha
- bolest nereaguje na nitroglycerin (koronarodilatancia) nebo s dočasným efektem
- dušnost, nausea, zvracení, neklid, bledá zpocená kůže, pulz zrychlený, časté poruchy rytmu
- snížený TK, cyanóza


Někteří pacienti nemusí mít žádné potíže - němá ischemie.

Diagnostika
- dle klinického obrazu.
EKG - změny se mohou, ale nemusí vůbec objevit
ECHO - prokázání poruchy pohybu. Barevná dopplerovská echokardie prokáže případně mitrální insuficienci, umožní lokalizaci místa eventuelní ruptury mezikomorové přepážky.
RTG - srdeční selhání levé komory, plicní edém
Laboratorní vyšetření - minerály, urea, kreatinín, AST, ALT, myoglobín, KO - leukocytóza, FW, moč plus sediment
srdeční enzymy, které se uvolňují z nekrotického myok. - CK, LDH, LD, CPK zvýšené
vyšetření hemokoagulace - Quick, krvácivost, srážlivost
Izotopové vyšetření
Ultrazvukové vyšetření


Nejspecifičtější - aktivita enzymů (markery)
1. Kreatinfosfokináza (CPK) - je obsažena v buňkách srdeční sv. včetně mozku a kosterní sv. Stoupá během 3-6 hod. po začátku infarktu, dosahuje maximum za 18-36 hod. do normálu se vrací za 3-4 dny.
Stoupá při aplikaci i.m. injekce, mozkové mrtvici, intoxikace alkoholem.
2. Aspartátaminotransferáza (AST) - zvyšuje se po 8-12 hod. po AIM. Stále zvýšené hodnoty jsou u myokarditidy, onemocnění jater, infarkt plic, mozku
3. Laktátdehydrogenáza (LD) - zvyšuje se po 8 - 48 hod. AIM
4. Kreatin kináza (CK) - zjišťuje funkci ledvin


Při AIM se nepodávají i.m. injekce z důvodu kardiogeního šoku, kdy dochází ke spazmu periferií a tím pádem se podaný lék pomalu vstřebává a nástupný účinek se prodlužuje.
Průběh a komplikace
a) příznivý, nekomplikovaný - návrat plné srdeční výkonnosti.
b) komplikace v akutní fázi - poruchy rytmu (nejčastější příčinou smrti v prvních hodinách onemocnění).
- srdeční nedostatečnost (selhávání srdce)
- Kardiogení šok oběhové selhání ruptura srdeční stěny hemoperikard tamponáda srdeční. Nutno provést punkci.


Terapie - 3 fáze
1. fáze předhospitalizační
- včasné rozpoznání AIM
- RZP - koronární jednotku
- během převozu - přísný klid, Nitroglycerin,
- psychické zklidnění (Diazepam, Seduxen)
- tlumení bolesti i.v. Fentanil, Dolzin, Morfin
- jako prevence nebo již vzniklé arytmii - beta - blokátory nebo Mezokain (i.v.)
Mezokain (antiarytmetikum) - může způsobit hypotenzi. !!
- naopak při bradykardii - beta - blokátory kontraindikovány podává se Atropin (tbl., s.c.)
- podání kyslíku

2. fáze nemocniční
- JIP nebo koronární jednotka
- intenzivní sledování, monitorace všech fyz. f. , EKG
- absolutní klid
- oxygenoterapie, podání beta - blokátorů na snížení potřeby kyslíku v myokardu
- analgetika, úprava arytmií
- podání koronarovazodilatancií - Maycor, Iso - mak, Isoket
- ACE inhibitory při projevu srdečního selhání (Enap, Tensiomin)
- diuretika v případě srdeční insuficience
- obnova perfúze v koronárním řečišti - podání infúze nitroglycerínu, trombolýza, akutní koronární angioplastika
- podání streptokinázy do 12 nejpozději 24 hod od začátku AIM


Trombolýza čili fibrinolýza - podává se obvykle streptokinázou, která je buď vstříknuta do žíly nebo cévkou přímo do postižené věnčité cévy (selektivní fibrinolýza). Také aplikací injekčním nebo infúzním Heparínem.
Nutné sledovat případné komplikace - krvácení do kůže, sliznic, z dásní, krev ve stolici v moči, vykašlávání krve.
Sledování lab. hemokoagulace
Kontraindikace
1. absolutní
- CMP, trauma, op. v posledních třech týdnech, GIT krvácení v posledním měsíci, disekující aneurysma aorty
2. relativní
- CMP v posledních 6 měsících, per os antikoagulancia


Transkutánní koronární angioplastika - ze stehenní tepny se zavádí zvláštní katetr do postižené věnčité tepny a mechanicky se rozšíří místo zúžení nebo lze přímo vstříknout lék rozpouštějící trombus. Pokud se nepodaří rozšířit zúžení, tak se používají stendy na zpevnění stěny.
Pohybový režim a rehabilitace - v akutní fázi na lůžku, začít co nejdřív po zklidnění EKG.
- stále sledovat stav pacienta. Nejdříve procvičování pasivní, pak i aktivní cviky na končetiny. Důležité je dechové cvičení.
- posazování 3.-4. den, 5. den cvičí ve stoje, chůze s doprovodem.

3. fáze ponemocniční
- postupné zvyšování námahy
- při cvičení nemá mít stenokardii, dušnost, tachykardii
- možný léčebný pobyt v lázních.Stav po infarktu myokardu
- chronická forma ischemické choroby srdeční
- pacienti po akutním infarktu myokardu jsou ohroženi dalšími kardiovaskulárními příhodami

- Sekundární prevence - úprava životního stylu, potlačení všech rizikových faktorů
- celoživotní antiagreganční léčba - základem je podání kys. acetylosalycylové (Anopyrin tbl.)
- beta-blokátory - snižují úmrtnost, a ACE inhibitory (angiotenzin- konvertujícího enzymu (ACE)).
- s odstupem času Koronarografie podle výsledku, pak koronární angioplastika nebo chirurgická revaskulizace srdečního svalu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama