ANTE PORTAM INFERAM......

Nedostatečnost levého srdce - insuficience

9. prosince 2008 v 13:55 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

Nedostatečnost levého srdce - insuficience
Srdeční insuficience je stav, kdy srdce přestává plnit svojí funkci, snižuje se minutový srdeční výdej a následkem je porucha metab. tk. hypoxie.

Dle průběhu:
1.
akutní insuficience
-akutní insuficience vzniká prostou dilatací komor nepředchází jí hypertrofie, srdce je rozšířeno není schopno se dostatečně stáhnout
2.
subakutní
-subakutní - astma kardiale
3.
chronická insuficience
-chronická insuficience dlouhodobě s přetížením krevního oběhu, vzniká hypertrofie

Příčina
-hypertenze, chlopňové vady, každé proběhlé onemocnění srdce,

dysrytmie, perikarditida, myokarditida,

endokarditida, ischemická choroba srdeční


Levostranné selhání - selhání levé komory


Akutní insufucience


-dojde ke zvětšení komor myokardu, nepřesahuje normu a komora není schopna vypudit odpovídající množství krve. Krev zůstává v srdci a dochází k venostáze.

Příčina
-infarkt myokardu, myokarditida, aortální a mitrální vady, těžká systémová hypertenze, vzácně paroxysmální hypertenze (náhlé prudké stoupnutí tlaku)

Příznaky:
dušnost
-dušnost z počátku námahová pak i klidová později noční - astma kardiale
nejtěžší forma je edém plic
edém plic
-extrémní dušnost, je způsobena tekutinou (transudát) ve sklípcích, která přestoupila z cév při vysokém tlaku.
-nemocný je zpocený, obluzený, vykašlává řídké zpěněné narůžovělé spůtum
-často končí smrtí
-městnání krve v plicích (venostáza)
nikturie
-noční močení zvýšeného množství


-úzkostné sny, úzkost, bledost, pocení
-lehká cyanóza, neklid, pokašlávání
-pocit chladných DK
-špatná snášenlivost tepla vlivem sníženého prokrvení kůže

Netypické příznaky:

zvýšená únavnost, celková slabost, nespavost

Objektivní příznaky:
1.
venostáza
-městnání krve v plicích
2.
cyanóza
-způsobena zvyšováním množství redukovaného hemoglobinu ve tk.
příčina
-porucha sycení krve kyslíkem - insuficience levého srdce
-plicní choroby
3.
venostatický edém
-hydrops
-příčinou je vysoký tlak v cévách, kdy dochází k prosáknutí cévy - vzniká transudát
-objevuje se na nejníže položených místech
-u kardiaků v oblasti kotníků - periomaleolární edém
4.
vylučování tekutiny do tělních dutin
-perikardu vzniká hydroperikard může vyústit až v tamponádu srdeční - stav, kdy perikard je naplněn tekutinou a srdce nemůže pracovat.
-mezi pleury - hydrothorax - utlačována plíce
-dutiny břišní - ascites
5.
venostatický katar
-sliznice je prosáklá, vylučuje hlen je cyanotická
6.
změny na vnitřních orgánech
-dochází ke zvětšení a zduření - ischemie
-objevuje se atrofie, steatoza, zmnožení vaziva - org. se stávají tuhé - indurace - (porucha jejich funkce)
7.
celková bolest
-při mdlobě, šokových stavech, anemii


Subakutní - Astma kardiale


-levá komora postupně ztrácí sílu
-vyvíjí se stav srdeční dušnosti - Astma kardiale

-záchvat klidové dušnosti kardiálního původu, které vznikají krátce po usnutí, kdy chybí gravitace a krev se snadněji rychle vrací k srdci
-pacient zaujímá Fawlerovu nebo ortopnoickou polohu
-srdeční dušnost je vyvolána městnáním krve v plicích

Diagnostika
-dle klinického obrazu
-EKG, ECHO + Dopplerův efekt
-RTG srdce a plic
-lab. biochemie, Astrup


Efekty
-fázového posunu (kdy, kolik, kudy a jak rychle teče krev)
Dopplerův efekt
-ukáže ejekční frakci - poměr krve vypuzená z komory k celkovému množství krve v komoře (objemu krve, která byla v komoře). Udává se v % neboli v podílech.
-70% - 55% je ideální EF
-50% - 45% neznamená zřetelné selhání
-pod 40% - selhání

Terapie:
kardiotonika
-kardiotonika
-dlouhodobé malé dávky Digoxinu - 0, 25 mg nebo 0,125 mg per os
-když se Digoxin kumuluje může být nausea, zvracení, poruchy vidění, bradikardie
diuretika
-diuretika
-na odvodnění a snížení TK (Furosemid, Furon...) Nutná kontrola hladiny kalia v krvi
vazodilatancia
-prokrvení myokardu (Nitráty)
koronarodilatancia
-Iso mak, ...


-při neklidu Morfin, anxiolytika
-Oxygenoterapie 8-10 l/min
-umělá plicní ventilace
-ortopnoická poloha nebo Fawlerova
-eventuelně podvaz končetin 2 - 3 končetiny po 10 - 15 min rotovat

Po odeznění akutní fáze
-punkce (břišní, hrudní)
-režimová terapie + kondiční
-snížení sportovního výkonu
-redukce hmotnosti
-při otocích nebo astma kardiale spát v polosedě


Chronická insuficience


-při dlouhodobé zátěži komory, nastane hypertrofie levé komory - srdce se zvětšuje
-má dvě části

1.
kompenzovaná chronická insuficience
-hypertrofie koncentrická - sval je mohutnější a stačí nám vytlačit všechnu krev nedochází k městnání nedostatečnému prokrvení
(fyziologicky u sportovců)
2.
dekompenzovaná chronická insuficience
-vzniká z pat. stavů, kdy postupně dochází k tomu, že věnčité tepny, které nemají schopnost se rozšiřovat nestačí zásobovat srdeční sval
-projevuje se excentrickou hypertrofií - srdce nestačí vypudit přitékající krev a při každé systole zůstává trochu krve v srdci a vzniká venostáza.
-předchází jí kompenzovaná insuficience
-výrazně se změní EF - podstatně se zmenší


Příčiny:
a) kardiální
-v srdci, chron ICHS
b) extrakardiální
-mimosrdeční

Kardiální
-chronická ICHS
-změna stavby myokardu - kardioskleróza
-srdeční vady - všechny vady, kdy LK čerpá krev jinam než do aorty - defekt srdeční přepážky.
-chlopení vady - nedomykavost a stenóza aortální chlopně - insuficience
-insuficience mitrální chlopně
-kardiomyopatie - poruchy srdečního svalu, které vyvolávají srdeční poruchy - selhání

Extrakardiální
-déle trvající hypertenze
-časté při hypertenzní nemoci, kdy dochází k zužování periferních cév - cor hypertonikum
-změny aorty - vyvíjející se sklerotické zúžení
-koarktace aorty - je zužovaní arteriosklerózou může být vrozená nebo získaná


Klinika
-dušnost námahová - klidová
-kašel - chronické překrvení plic
-kardiální kašel
-zvyšuje se obsah železa v plicích, železo se oxiduje, pacient ho může vykašlávat (rez)
-rezavé sputum a snížení elasticity plic - zhoršení ventilačních funkcí
-angiózní obtíže (AP)
-erytrocyty se dostanou do intersticia

Diagnostika
-EKG - ukáže hypertrofii + přetížení LK
-ECHO + Doppler (EF), síla levé komory
-izotopová scintigrafie srdce (ventrikulografie) žilou se podá izotop a ten ukáže rychlost pohybu
-katetrizace síní + komor - cévkou zavedenou z aorty nebo punkční katetr je zaveden do PK prostřednictvím podklíčkové žíly do LK

Terapie
a) udržovací
-Digoxin per os
diuretika
b) odstranění příčiny
-snížení TK + rehabilitace - kondiční cvičení
c) chirurgická
-
baipasy
-odejmeme cévní zúžení
-provádějí se několikanásobné

-
transplantace srdce
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ZdenekY ZdenekY | E-mail | 17. ledna 2017 v 17:43 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na anteportaminferam.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama