ANTE PORTAM INFERAM......

RTG vyšetření v interně

9. prosince 2008 v 14:27 | MartinaRadkovicova@seznam.cz |  Medicína

RTG vyšetření v interně
RTG záření je elektromagnetické vlnění o velmi krátké vlnové délce. Vzniká nárazem elektronů na hmotu. Zdrojem je rentgenka - speciální elektronka, vzduchoprázdná skleněná baňka s volfranovou katodou a anodou. Po rozžhavení nízkým napětím vysílá katoda volné elektrony, které přitahuje anoda. Zde se zabrzdí a vzniká RTG záření a velké množství tepla.


Vlastnosti RTG


1.
Primární záření
-směs tvrdého a měkkého záření vycházející z rentgenky
Má velkou schopnost pronikat hmotou. RADIODIAGNOSTIKA, ale při jejím průchodu je část záření pohlcována.
2.
Sekundární záření
-je rozptylované do okolí
3.
Luminiscenční efekt
-proměna RTG záření na viditelné světlo
4.
Fotochemický efekt
-působení RTG na fotografický materiál
5.
Ionizační efekt
-používá se k měření dávek RTG záření
6.
Biologický efekt
-použití při léčbě (zhoubného bujení - radioterapie)Radiodiagnostické metody


1.
Skiaskopie
-skiascopia
-prosvěcování RTG, základní vyšetřovací metoda, zajišťuje pozorování pohybu (orgánů)
a) klasická-nepoužívá se , vysoké dávky záření
b) se zesilovačem-Menší dávky záření Nemusí se provádět ve tmě. Použití zřídka.
c) RTG - televize-obraz na štítu zesilovače se snímá kamerou

2.
Radiofotografie
-obraz je vyfotografován speciální kamerou, pacient dostává malou dávku záření (použití při hromadných preventivních prohlídkách)

3.
RTG kinematografie
-sleduje rychle se pohybující orgány nebo průtok kontrastní látky cévami. Film se dá zastavit, zpomalit nebo vrátit. Obraz zesílen zesilovačem a snímán kamerou.

4.
Sériografie
-zachycuje různé fáze pohybu orgánů popřípadě průchod kontrastní látky cévami pořízením série rychle za sebou jdoucích snímků (vyšetření trávicího systému)

5.
Tomografie
-tomographia
-zobrazení určité vrstvy tkáně. Rentgenky vykonává kyvadlové pohyby a současně v protisměru se pohybuje kazeta s filmem. pacient dostává velké dávky záření.

6.
Počítačová tomografie (CT)
-je velké množství svislých řezů tělem ležícího pacient, které se zobrazuje na obrazovce počítače. pacient leží na pohyblivém stole, který se zasunuje do měřící soustavy. Použití k vyšetření hlavy.


RTG kontrastní látky

- používají se k odlišení tk. umělou změnou v pohlcování záření
1.
Negativní kontrastní látky
-mají nízkou schopnost pohlcovat RTG záření
Použití plynů (O2 , vzduch, oxid dusný ..) metoda Pneumografie.
Plyny se zavádějí jehlou, sondou, cévkou.
2.
Positivní kontrastní látky
-jsou prvky s vysokou schopností pohlcovat RTG záření

Baryum
-použití v podobě vedné suspense síranu barnatého

-vyšetření trávicího systému preparát Skiabarium nebo se používá, jako nálev tl. stř. Rectobarium
Jód
-používá se k vyšetření močových nebo žlučových cest, vyšetření cév

-aplikuje se do žíly a sleduje se jeho vylučování (Verografin, Ultrabil)
POZOR na Alergii !!!!!!!!!!!


RTG vyšetření
-dýchacích cest
-srdečně cévního systému
-trávicího systému
-močového systému
-pohyblivého systému
-ženského pohlavního ústrojí
-nervového systému


RTG vyšetření dýchacích cest

BRONCHOGRAFIE
-bronchographia
-kontrastní vyšetření průdušek a dutin, které s nimi komunikují
příprava:
pacient dostane na lačno sedativa a antitusika.
vyšetření:
V lokální anestézii se zavede do průdušnice (Trachei) cévka za skiaskopické kontroly až do průdušek (bronchů). Aplikujme jodový preparát.
po vyšetření:
pacient ve Fawlerově poloze 2 hod nic per os dostane teplý čaj a aktivně se nutí k expektoraci.


RTG vyšetření srdečně cévního systému

PRAVOSTRANNÁ ANGIOKARDIOGRAFIE
-angiocardiographia
vyšetření:
z loketní žíly se zavádí cévka do pravé síně a vstříkne se kontrastní látka
zobrazí se:
pravá síň, PK a větve plicnice
indikace:
vrozené srdeční vady
po vyšetření:
2 hod. klid na lůžku

KORONAROGRAFIE
- kontrastní vyšetření věnčitých tepen
příprava:
pacient na lačno, sedativa
vyšetření:
Látka se vstříkne cévkou zavedenou ze stehenní tepny až k odstupu věnčitých cév (Seldingerova metoda)
po vyšetření:
komprese 6 hod. místa vpichu, 24 hod. klid na lůžku, obraz nutno kontrolovat.

LEVOSTRANNÁ ANGIOKARDIOGRAFIE
-angiocardiographia
-kontrastní vyšetření levé komory
příprava:
pacient na lačno, sedativa
vyšetření:
metoda dle Seldingera
po vyšetření:
komprese 6 hod. místa vpichu, 24 hod. klid na lůžku, obraz nutno kontrolovat.

PERIFERNÍ ARTERIOGRAFIE
-arterioghaphia
-vyšetření tepen a končetin
příprava:
pacient na lačno, sedativa
vyšetření:
kontrast se podá Seldingerovou metodou
po vyšetření:
komprese 6 hod. místa vpichu, 24 hod. klid na lůžku, obraz nutno kontrolovat.

FLEBOGRAFIE
-phlebographia
-vyšetření hlubokého řečiště na DK
vyšetření:
kontrastní látka se aplikuje ve stoje do žíly na hřbetu nohy
po vyšetření:
elastická bandáž jako prevence zánětu žil.


RTG vyšetření trávicího systému

RTG ŽALUDKU
příprava:
8 hod před nejíst, nepít, nekouřit
pacienti s Diabetem mají přednost
vyšetření:
Dáme dva doušky báriové kaše, tím se zobrazí reliéf jícnu a žaludku. Po podání celé dávky se zobrazí plnění žaludku, dvanáctníku a peristaltika.
Za tři hod. kontrola vyprázdnění žaludku (u zdr. v tenk. stř.)
po vyšetření:
kontrola defekace.
Při zúženém dvanáctníku - výplach žaludku.

RTG PASÁŽE TENKÝM STŘEVEM
-použití v podobě vedné suspense síranu barnatého
-příprava stejná jako u žaludku, ale vyšetření trvá déle.

NATIVNÍ SNÍMEK BŘICHA VE STOJE
-Při poruchách střevní pasáže. Objeví se hladinky (při dilataci kliček, neprůchodnost střevní)
-Objeví se srpek vzduchu pod bránicí - vzniká při perforaci žaludku.

IRIGOGRAFIE
-irrigographia
-kontastní vyšetření tlustého střeva
příprava:
2 dny předem bezezbytková dieta (D - 5)
večer a ráno klyzma
vyšetření:
konečníkem nálev rectobaria - osnímkuje se - defekace po vyprázdnění aplikace vzduch do konečníku (zvýraznění nejmenších okrsků, kdy střevo se vypne)
- metoda dvojího kontrastu

CHOLECYSTOGRAFIE
-cholecystographia
-kontrastní vyšetření žlučníku
příprava:
tablety Japagnostu, ráno na lačno
Kontrastní látka se vstřebá tenkým střevem a vyloučí se do žlučí.
vyšetření:
na lačno se provede snímek
a)
žlučník se zobrazí
-pacient dostane Boydenovu snídani - potravinový stimul pro vyprázdnění žlučníku - opět se provede snímek za 20 min. - dobře se zvýrazní kameny.
b)
žlučník se nezobrazí
-další vyšetření se neprovádí

CHOLANGIOGRAFIE
- kontrastní vyšetření žlučníku
příprava:
večer klyzma nebo projímadlo, ráno na lačno
vyšetření:
ráno do žíly Ultrabil a za 30 min. snímkování.
a)
žlučník se zobrazí
-pacient dostane Boydenovu snídani - potravinový stimul pro vyprázdnění žlučníku - opět se provede snímek za 20 min. - dobře se zvýrazní kameny.
b)
žlučník se nezobrazí
-další vyšetření se neprovádí

ARTERIOGRAFIE BŘIŠNÍCH TEPEN
-arterioghaphia
-při podezření na rakovinu slinivky, protože se jinými způsoby nemusí zachytit
příprava:
večer klyzma
vyšetření:
metodou podle Seldingera přes a. femoralis => aortou do příslušné tepny. Zde se vstříkne kontrastní látka a snímkuje se.
sledování:
6 hod. komprese vpichu
24 hod. klid na lůžku
kontrola obrazů


RTG vyšetření močového systému

Nativní snímek
-bez přípravy, před vylučovací urografií.

VYLUČOVACÍ UROGRAFIE
-urographia
příprava:
večer klyzma, ráno na lačno
vyšetření:
do žíly Verografín, snímkování za 10, 20 a 30 min v leže
Poslední snímek ve stoje i s naplněným močovým měchýřem

ASCENDENTNÍ UROGRAFIE = PYELOGRAFIE
-pyelographia
příprava:
večer klyzma, ráno na lačno
vyšetření:
do měchýře zavedeme cystoskop a za jeho kontroly zavádíme cévku do močovodů a dále do pánviček. Zde se opět vstříkne Verografín a snímkuje se.
sledování:
značný příjem tekutin
preventivně antibiotika proti infekci ledvin.

CYSTOGRAFIE
příprava:
bez přípravy
vyšetření:
do měchýře se zavede cévka => vypustí se moč => aplikuje se asi 150 ml zředěného Verografínu a osnímkuje se.
sledování:
není nutné

PNEUMORETROPERITONEUM
- zjištění změny velikosti ledvin, odhalení nádorů, cyst
- posouzení i nadledvin
vyšetření:
provádí se v kolenoloketní poloze pomocí insuflace plynu
vpichem mezi konečníkem a kostrčí se podá vzduch, pacient si lehne na záda a osnímkuje se.
sledování:
klid na lůžku 6 hod.
pouze tekutiny
- dnes se vyšetření nahrazuje CT

ARTERIOGRAFIE LEDVIN
-arterioghaphia
-velmi používaná
příprava:
večer klyzma, ráno na lačno
vyšetření:
metoda dle Seldingera kontrastní látka se vstříkne do a. renales a osnímkovat
sledování:
24 hod. klid na lůžku
6 hod. komprese místa vpichu
kontrola obrazů


RTG vyšetření pohyblivého systému

NATIVNÍ SNÍMEK
- časté vyšetření, které většinou stačí k diagnóze fraktury, luxace, kontuze.
Snímkování v několika projekcích - předozadní, boční

ARTROGRAFIE
- kontr. vyšetření kloubní štěrbiny pozitivní látkou (Verografín) nebo negativní l. (O2, vzduch)
vyšetření:
kloub se nabodne, látka aplikuje
- nejčastěji se vyšetřuje kolenní kloub.


RTG vyšetření ženského pohlavního ústrojí

HYSTEROSALPINGOGRAFIE (HSG)
-hysterosalpingographia
-pozitivně kontrastní vyšetření děložní dutiny a vejcovodů
příprava:
vyšetření vhodné mezi 5. - 10. dnem cyklu (před ovulací)
večer klyzma, ráno vymočit
vyšetření:
za skiaskopické kontroly se do dělohy vstříkne jodová l.
po vyšetření:
klid na lůžku 5 hod.

PNEOMOPELVIGRAFIE
- je negativně kontrastní vyšetření malé pánve k posouzení vnitřních rodidel
příprava:
vyšetření vhodné mezi 5. - 10. dnem cyklu (před ovulací)
večer klyzma, ráno vymočit
vyšetření:
CO2 se podá do dutiny břišní a polohováním se převede do malé pánve.
sledování:
klid na lůžku 5 hod.


RTG vyšetření nervového systému

Nativní snímek
-lebky, páteře ...
Lebka:kosti + struktury k ní obsažené - vedlejší dutiny nosní (plné - záněty)
turecké sedlo,
skalní kost (vnitřní zvukovod osmí nerv),
otvory (cesty nervů a cév),
splavy (prohlubně v kosti - jimiž odtéká žilní krev)
TOMOGRAFIE
ANGIOGRAFIE MOZKU + MÍCHY
příprava:
lačný, sedativa
vyšetření:
v lokální anestézii, kontrastní anestézie a. karotis

KAROTICKÁ ANGIOGRAFIE
a. vertebrális dle Seldingera - vyšetření obou tepen mozkových ?????
sledování:
????????????


Ochrana před RTG zářením

1.
Ochrana zaměstnanců
-dodržovat předpisy o bezpečnosti práce
-používat předepsané ochranné pomůcky
-pravidelně dodržovat termíny preventivních prohlídek
-nosit osobní dozimetry

2.
Ochrana pacientů
-správná indikace RTG záření
-omezení opakovaných RTG záření
-u mladých krytí pohlavních žláz
-u mladších žen RTG vyšetření mezi 5. - 10. dnem cyklu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 JamRhibe JamRhibe | E-mail | Web | 8. května 2017 v 0:28 | Reagovat

Levitra Erektionsdauer  <a href=http://byuvaigranonile.com>viagra</a> Viagra Ho Provato On Line Drugs Buy Navidoxine Uk

2 FlossieRindy FlossieRindy | E-mail | 26. července 2017 v 4:27 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
See you later ;)

XRumer20170725

3 Carolynmon Carolynmon | E-mail | 5. srpna 2017 v 21:25 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later!

XRumer201708

4 Avia777Viff Avia777Viff | E-mail | 17. srpna 2017 v 2:45 | Reagovat

<b>Авиабилеты по РУ за 60 процентов от цены кассы.</b> по МИРУ - 50%| <b>Телеграмм @AviaRussia</b> только этот, другие не используем.

Надежно. Выгодно. Без слётов. И БЕЗ каких-либо проблем.

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!
________

скидки +на авиабилеты аэрофлот
дешевые авиабилеты москва симферополь
авиабилеты дешево со скидками
дешевые авиа билеты стоимость расписание наличие мест
самые дешевые авиабилеты онлайн

5 Larryunsut Larryunsut | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 4:19 | Reagovat

http://www.twintownswebsolutions.com.au/component/k2/itemlist/user/26136  смотреть кино в качестве новинки   смотреть фильм бесплатно целиком  http://techsupportinchicago.com/component/k2/itemlist/user/170523

6 Larryunsut Larryunsut | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 19:07 | Reagovat

http://oewheelsolutions.com/component/k2/itemlist/user/210360  быстрее выше сильнее кино 2016 смотреть   смотреть кино 2014 2015 года  http://corfugoal.gr/component/k2/itemlist/user/140426

7 MariaKer MariaKer | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 23:33 | Reagovat

Хотите разнообразить сексуальную жизнь? Добиться принципиально новых ощущений помогут эротические товары

Один из самых востребованных методов достичь невероятных ощущений – <a href="https://afroditalove.ru/category/vibromassazher-vibrator/">купить вибратор</a>. С его помощью просто добиться стимуляции чувствительных зон и точек. Только не используйте его в одиночку, доверьтесь своему любимому. Это значительно укрепит вашу связь и поможет стать более раскованными и открытыми друг с другом.</p>
Также среди игрушек для взрослых распространены эрекционные кольца, наручники, различные смазки и стимуляторы. Начните с чего-нибудь одного, не бойтесь попробовать разные варианты, и вы скоро сможете найти то, что придется по душе вам обоим.</p>
Стоит заметить: <a href="https://afroditalove.ru/category/prezervativy/">купить презервативы</a>, вакуумные помпы, <a href="https://afroditalove.ru/category/vaginalnye-shariki/">вагинальные шарики</a>,фаллоиммитаторы, и другие игрушки для взрослых можно в интернет-магазине «Афродита» (afroditalove.ru).</p>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama