ANTE PORTAM INFERAM......

OSE - ZIS - chirurgie

Asepse, antisepse,desinfekce, sterilizace

11. prosince 2008 v 16:30 | MartinaRadkovicova@seznam.cz

Asepse, antisepse,desinfekce, sterilizace

Asepse
- je to nepřítomnost choroboplodných zárodků (virů, bakterií, kvasinek, spor, hub)
Antisepse
- jde o soubor opatření a postupů
- cílem je zneškodnění původců nákaz na povrchu těla, sliznic a ve tkáních lidského těla
- způsob, který vede k antisepsi se nazývá dezinfekce
- antisepse je zajištěna pomocí aplikace antiseptik na povrch těla nebo do tělních dutin, do rány
Desinfekce
- znamená niĿení původců infekce (všech choroboplodných zárodků) fyzikálním a chemickými prostředky

chemické dezinfekĿní prostředky
Persteril
- je 40 % kyselina peroctová
- úĿinek - bakteriální (niĿí mikroby)
- fungicidní (hubení plísní)
- viricidní (niĿí virové infekce)
- ředěný - 0,5 % desinfekce místností a podlah
- 1‰ na mytí rukou

Ajatin - vhodný na desinfekci kůže
Jodisol
- je 3% roztok jodoforinu v alkoholu -> desinfekce kůže
- 2% je vhodný k desinfekci a omytí gumových předmětů, skleněných nádob, ošetřovatelských pomůcek, Ŀástí dýchacího přístroje
Dodosept
- alkoholový roztok pro desinfekci operaĿního pole
- neobsahuje jód
- je baktericidní, viricidní a fungicidní
Septonex tinktura, spray - dezinfekce kůže


Chloramin B

- obsahuje chlór
- 2% je užíván k mytí a desinfekci podlah, gumových nástrojů, ošetřovatelských pomůcek, Ŀástí dýchacího přístroje, infikovaných nástrojů
Sekusept forte
- obsahuje formaldehyd
- 1,5 % až 5% je vhodný k desinfekci a nakládání nástrojů


Lyzol
- je urĿen pro hrubou desinfekci podlah
Betadyne - desinfekce dutiny břišní
Sterilizace
- soubor opatření, kterými niĿíme nebo z prostředí odstraňujeme všechny mikroorganismy vĿetně spor a virů
- před vlastní sterilizací musíme předměty mechanicky oĿistit (např. kartáĿem) v teplé vodě, jehly musíme propláchnout, z nástrojů odstraníme zbytky krve a další zaschlé sekrety

prostředky fyzikální sterilizace
sterilizace varem pod tlakem

- doba varu je 20 - 30 min
- teplota 135°C a tlak 0,3 Mpa
- kovové nástroje, sklo a šicí materiál
sterilizace horkou párou
- v autoklávech (kovové kotle s dvojitým pláštěm)
- vodní pára má teplotu 125 - 140°C a tlaku 0,07 - 0,25 Mpa
- sterilizuje se prádlo, obvazový materiál, nástroje - Lukasterik
- doba je 20 min
- buben nebo kazetu oznaĿíme datem sterilizace


sterilizace horkým vzduchem
- teplota 140 - 220°C
- sklo, porcelán, zásypy, oleje, některé kovové nástroje
- provádí se v kovových krabicích nebo v tenkostěnných skleněných dózách
- doba je závislá na teplotě (180 - 200°C trvá 20 min)
- vysokovakuované infraĿervené sterilizátory (280°C = 7 min)
sterilizace zářením
- sterilizace gama paprsky nebo urychlenými elektrony
- umožňuje sterilizaci termolabilních předmětů (jehly, stříkaĿky)
prostředky chemické sterilizace
- je založena na sterilizujícím účinku chemických látek při teplotě 20 - 100°C
- je urĿena pro předměty, které nelze sterilizovat při vyšší teplotě (guma, plasty)
- postup - předmět mechanicky oĿistit
- dáme ho do desinfekčního roztoku připraveného podle daných parametrů
- z předmětu odstraníme po ukonĿení sterilizace zbytky působícího roztoku nebo plynu (většinou odvětráním)


Etylénoxid
- je lehce prchavá kapalina, páry jsou silně hořlavé až explozivní
- dráždí dýchací cesty a spojivky
- vhodný pro nástroje, textilie, katetry, optické přístroje, šicí materiál


Formaldehyd
- je plyn s baktericidními a viricidními úĿinky
- působí povrchově
- uvolňuje se vypařováním z roztoku nebo
 
 

Reklama